Lied Vom Kindsein
Jeanette Hillig

2 marts – 31. marts

Huset i Asnæs
Storegade 31
4550 Asnæs

X-rummet i HUSET i Asnæs viser en serie indrammede tegninger af Jeanette Hillig. De store papirark er sporadisk bearbejdede med blyant, kulstift og grafitpulver i enkle markeringer og linjer. Håndens bevægelse over papiret imiterer tilfældigheder og fejl. Visse streger er halvt udviskede, andre steder har blyanten knap nok rørt papiret og grafitpulveret danner tågede, tilslørede områder. Gennem den umiddelbare og primitive tegneteknik forsøger Hillig at indfange og fastholde en slags visuel sandhed. En sandhed, der handler om at give slip på kontrol, og som normalt kun rummes af dyret eller den infantile.

Udstillingens titel ” Lied Vom Kindsein” er lånt fra tyske Peter Handkes digt af samme navn.