CONSPIRACY OF SILENCE
Susanne Wellm

EXHIBITION      23. FEBRUARY – 24. MARCH 2019

Galleri KANT
STORE KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

Det er en glæde at kunne invitere til soloudstillingen “The Conspiracy of Silence” med den danske kunstner Susanne Wellm. Wellm har det sidste år eksperimenteret med at kombinere fotografiske billeder med vævning for at udvikle og raffinere en ny arbejdsmetode. Hermed tilføjer hun en særlig taktilitet og malerisk sensibilitet til sine værker.Susanne Wellm er i sine arbejder fascineret af det filmiske univers i gamle tyske stumfilm fra 1920’erne og 1930’erne, og formmæssigt er hun inspireret af den tyske forfatter W. G. Sebalds fortællestil, hvor han fletter fiktive handlinger, personer, tid og sted sammen med virkelige hændelser og begivenheder.Således tager hun stillbilleder ud fra det filmiske forlæg og arbejder såvel digitalt og analogt videre på fortællingen ved at lægge ekstra lag på billederne. Hun væver og sammenfletter fragmenter af motiver sammen til et nyt billede; trådene i vævningen kan ses som de spor eller de filmridser, der findes på de originale 35mm film, som er ved at gå i forfald. Ved at skære stillbillederne op i fine strimler og væve et nyt samlet billede er det som om hun med det gamle tekstile håndværk væver den svundne tid frem igen.

It ́s a pleasure to invite you to “The Conspiracy of Silence” a solo exhibition with the Danish artist Susanne Wellm. Over the last year Wellm has experimented with the combination of photographic images and weaving to develop and refine a new working method. These experiments have added a unique tactility and painterly sensibility to her works, which are presented for the first time in her second solo exhibition for the gallery. Susanne Wellm is deeply intrigued by the cinematic universe of old German silent movies from the 1920s and 1930s, and formally she is inspired by the German author W.G. Sebald’s narrative style, where he merges fictive actions, people, time and place with real events. Stills and screen shots from these silent movies are the ground image for her work. The cropped motives are then worked on both digitally and analog, resulting in many-layered images. The cotton or nylon threads on the loom and in the finished works can be interpreted as tracks or scratches which are found on original 35mm film. Wellm meticulously cuts the photographs into fine strips after which they are numbered as she proceeds to weave the original cropped still into a new woven version. One can say that Wellm uses the heritage and craftsmanship of traditional weaving to abstract the original narrative.