Ferdinand Ahm Krag

Ferdinand Ahm Krag

FORCEFIELD CLIMBER

28. MAR 17. MAJ 2015

Med den teknologiske udvikling og kommunikationsformer som internettet er vi ikke længere bundet til vores placering i det fysiske eller tidsmæssige rum, og i tillæg hertil har menneskeskabte ændringer i økosystemet sat deres tydelige spor på jordens overflade.

I dag befinder vi os med andre ord i en ny form for landskab, hvor traditionelle grænsedragninger mellem lokalt/globalt, kultur/natur og indre/ydre er i opløsning. Disse forandrede eksistensvilkår danner baggrund for Ferdinand Ahm Krags solopræsentation på Overgaden, der indbefatter tegning, maleri, animation og lyd.

Forcefield Climber er Ferdinand Ahm Krags spekulative bud på en kortlægning af samtidens ændrede geografi samt på nogle af de muligheder, som den giver for at gentænke måden, hvorpå vi afgrænser og orienterer os som subjekter i verden. I udstillingens første rum præsenteres to værkserier, der fra hvert sit perspektiv afsøger den menneskelige væren hinsides personlige, kulturelle og territorielle begreber. Centralt står en række store malerier i rødt og blåt, hvis geometriske former vækker associationer til det menneskelige hoved. Udformet som en kompleks netværksstruktur af streger, der kollapser den klassiske kunsthistoriske distinktion mellem figur og grund, åbner de ansigtsløse hoveder sig op som psykiske eller virtuelle landskaber; indre infrastrukturer og energiplaner, der skabes og gennemrejses af bevidstheden.

Mens malerierne åbner kroppen indadtil mod psyken, åbnes den udadtil mod verden i den anden værkserie, der består af tegninger. Med inspiration fra bl.a. fysikeren James Clerk Maxwells illustrationer af elektromagnetisme skildres mennesket – i et matematisk og formelt stringent toneleje – som et rent kraftfelt. Et perspektiv, der udfoldes i næste rum i den omfattende og mere skitseagtige værkserie Force-Field-Notes, hvor disse kraftfelter udstråler fra menneskefiguren som ekspressive og til tider aggressive hvirvler af cirkelslag, der griber ind i omgivelserne og andre væsner. I flere af dem findes også referencer til naturhistorien i form af organismer og plantevækster, hvorved Ferdinand Ahm Krag binder an til en evolutionær fortælling om arternes udvikling og sameksistens.

I udstillingens sidste rum vises en monumental bølgeanimation, der udfylder hele væggen som et pulserende åndedrag, akkompagneret af et skulpturelt lydværk, som er lavet i samarbejde med musiker Sune TB Nielsen. Spredt ud i rummet frembringer opstrengede rammer fra tre klaverer en dronelyd, der som bølgen udgør en uendelighedsfigur. Med denne auditive og visuelle grænseløshed ansporer kunstneren til en større lydhørhed over for tilværelsens dybere lag og grænseegne, der potentielt rummer nye muligheder for at navigere i og interagere med verden.