asbjoern1

Asbjørn Skou

MISANTHROPOLOGI 
31. OKTOBER – 20. DECEMBER 2015

Med sin store soloudstilling ‘Misanthropologi’ udfordrer Asbjørn Skou arkitektur og byplanlægning som konkrete manifestationer af de sociale paradigmer, økonomiske magtstrukturer og kulturelle koder, der er med til at forme vores kollektive underbevidsthed.
Inspireret af Aalborgs hastige forvandling fra industri til videns- og kulturby og med subtile referencer til den dystopiske science fiction, som vi kender den fra blandt andet George Orwells ’1984’, Aldous Huxleys ’Fagre nye Verden’ samt J.G. Ballards romaner, vil de helt nye værker iscenesætte modernistisk idealisme, filosofiske spekulationer, postindustrielle landskaber og menneskefjendske byggematerialer.
Men det er snarere kunstnerisk, kritisk og mystificerende end afklarende og objektivt.
Kunsthal NORD bliver udstyret med en række enorme billedcollager, der som stedspecifikke totalinstallationer vil omdanne udstillingssalene til muterede kunstneriske billedrum, som man kan bevæge sig rundt i – både bogstaveligt og mentalt.
De mange sort-hvide billeder skildrer blandt andet asbest, giftgrunde, skimmelsvamp og cementproduktion, men der er også blevet plads til postmodernistiske, spejlblanke bygninger, der er åbne for sprækker, arterier og hulrum.
Åbninger, hvor der muligvis gemmer sig skjulte elementer og særlige væsner, der måske kan udvide vores forståelse af tid, livsformer og rum vi kan handle i samt minde os om vores udsatte position midt imellem arkitektur, ideologier, industrielle giftgrunde og den spekulative kapitals besværgelser.
I sit markante billedsprog trækker Asbjørn Skou på de historiske avantgardebevægelsers formelle, filosofiske og socialt politiserede erfaringer, og især på dadaisterne og surrealisternes kritiske iscenesættelser af menneskehedens teknologiske og ofte inhumane fremskridt.
Men den 30-årige kunstner synes også inspireret af 1980’ernes østeuropæiske og postsocialistiske retroavantgarde, hvis grundlæggende kunstneriske tilgang var baseret på den forudsætning, at fortidens traumer, som vedvarende påvirker sam- og fremtiden, kun kan blive helet ved en tilbagevenden til de oprindelige konflikter.
’Misanthropologi’ iscenesætter således arkitekturen som en manifestation af vores kollektive angst, drifter, drømme og længsler. Umiddelbart er udstillingen sort, skræmmende og syret.
Men der er også lidt lys i mørket, for til trods for, at der ikke er plads til hverken mennesket eller det menneskelige i det dystopiske samfund, og at krisen dermed er uendelig, kan det kollektive ubevidstes paradigmer måske netop gennem kunstnerisk dialog forhandles, italesættes, og måske tilmed heles.
Og det er netop ved at dvæle lidt ved de heterogene sårskorper i byens homogene flade, at man kan gribe ud efter nye muligheder for andre måder at tolke, tænke og forestille sig verden på.
Et sted mellem drøm og virkelighed og midt mellem håb og katastrofe er det således et iscenesat billedlandskab bygget op af perforeringer, sammenføjninger, afdækninger og tilsløringer, som publikum vil blive ledt igennem.
Udstillingen har fået den kryptiske dansk-engelske titel Misanthropologi, der kan forstås som studiet af oprindelsen, adfærden og den fysiske, sociale og kulturelle udvikling, der fører til had mod mennesker.
En misantrops had er dog ikke rettet mod enkelte individer, men tværtimod mod hele menneskeheden og dermed også mod misantropen selv.

Asbjørn Skou (f. 1984) er billedkunstner, og uddannet fra Hochschule für Künste i Bremen i Tyskland 2003-2009. Han beskæftiger sig med udforskninger af betydningsdannelser omkring arkitektur, stedsidentitet og spekulative landskaber. Nyere soloprojekter indbefatter Misanthropologi på Kunsthal NORD, Hauntings på Tranen, A Staggering Territory på Overgaden, An enemy of architecture på Metropolis Laboratory, Terminal Infrastructure på Third Space i København, A Hole Through the Future på Munch Gallery i New York samt Impossible Society på Vejle Kunstmuseum. Han har desuden deltaget på en række gruppeudstillinger i ind- og udland, heriblandt på Westwerk, Hamborg; Museum of Cycladic Art og Athens Video Art Festival, Athen og KØS, Køge. I 2014 udgav han kunstnerpublikationen UNSITE på forlaget Konnotation.
Tak til udstillingens sponsorer