kbhffs

AFGANGSUDSTILLING PÅ COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL

 

25 fotoelever fra skolens basis- og projekthold udstiller deres afgangsproduktioner i “Container City” på pladsen ved Halmlageret i Carlsbergbyen mellem Ny Carlsbergvej og Rahbæks Alle.