spoton2

Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene

København Universitet Amager. De fleste kan se plakaterne for sig. Plakater for Cirkel Kaffe, vanilje og – Londons undergrundsbane. En række af dem kan nu ses på Københavns Universitet Amager, når lektor, ph.d. Line Hjorth Christensen og grafisk designer Michael Jensen sammen med et hold bachelorstuderende genopsætter Spot On!, der har været vist tidligere, i 2015/16, på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus.

Udstillingen bygger på Line Hjorth Christensens designhistoriske monografi Plakatbevægelsen – en britisk designfront i mellemkrigsårene (Museum Tusculanums Forlag, 2013) med grafisk design af Michael Jensen. Den belyser, hvordan reklameplakaten i denne periode i England blev en af de mest nyskabende udtryksformer inden for den visuelle kultur og et højdepunkt i den britiske modernisme.

I udstillingen vises plakaterne i 6-7 m høje tårne, der mimer de måder, vi oplever plakater på i byrummet, hvor de hænger i lygtepæle og på plankeværker og danner, hvad der ofte er blevet set som ”Gadens galleri”. Udstillingen byder på en lang række værker af designere som Edward McKnight Kauffer, Barnett Freedmann, Tom Purvis, Abram Games – og fokuserer på to virksomheder, der i mellemkrigsårene gjorde plakaten til et centralt medium i nye moderne markedsføringsmetoder – London Underground og olieselskabet Shell.

24.3-30.9.17

Søndre Campus (KUA) i Bygning 22, Emil Holms Kanal 2