2.IMG_5944

 

KONTUR

Nye værker af Ditte Knus Tønnesen, Sara Laub, Myne Søe-Pedersen og Miriam Nielsen

5/ 6 – 4/7  2015

Udstillingen er en del af COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL

                                                                                                                                                                                                                        (Scroll down for English)

Udstillingen KONTUR viser nye værker, der på hver deres måde udforsker grænserne for, hvad der sædvanligvis forstås som traditionelt fotografi. Udstillingen folder sig ud på vinduer og vægge i en installation, der integrerer hele gallerirummet, og fører os gennem et landskab af lys og mørke, refleksioner og overflader af både analoge og digitale fotografiske udtryk. Udstillingen præsenterer hermed alternative forslag til, hvad moderne fotografi også kan være i dag.

Ditte Knus Tønnesen skaber en installation specielt til Third Space: I dagene før åbningen omdanner hun galleriet til et mørkekammer, og ved hjælp af flydende fotografisk emulsion fremkalder hun fotografi direkte på vinduesglas og væg. Fotografiet vil således være synligt både ude fra gaden og inde fra galleriet. I processen bliver motivet forvrænget i forhold til den originale fotografiske optagelse på grund af den uensartede grundflade og skæve projicering i rummet. Ditte er optaget af, hvordan vi som mennesker forholder os til naturen – både den storladne vilde natur og den kulturskabte. Når naturen således forenes med galleriets vægge finder vi os selv midt i den kulturskabte natur, og får føjet et nyt perspektiv til vores traditionelle forestilling om fotografiets objektive gengivelse af virkeligheden.

Sara Laub udforsker i sit værk Vacuum det at skabe et motiv. Udgangspunktet er ‘ikke-billeder’ – fotografiske billeder, der normalt kasseres fx fordi de mangler et klart motiv. Gennem brugen af forskellige digitale effekter skaber hun et nyt motiv ud af de billeder, der ellers skulle have været kasseret. Ved at raffinere effekterne lader hun et billede vokse ud af det oprindelige ‘ikke-billede’. Resultatet er en abstrakt, grafisk stærk form.

Myne Søe-Pedersen er fascineret af spejle som et fænomen, dets symbolske betydninger og hvordan det relaterer sig til den fotografiske proces. I hendes nye serie Scannede Spejle, undersøger hun omhyggeligt og nysgerrigt, hvordan spejle og lys forholder sig til hinanden – dog ikke som ventet ved brug af et kamera – men ved hjælp af en scanner. Værkerne viser det samspil, der skabes mellem lyset, refleksioner og varierede overflader, og afslører herigennem en skjult verden. Heri kan den dedikerede betragter genspejle sig og opfatte verdenerne i så forskellige skala som en mikrobakteriekultur, undersøiske landskaber eller måske stjernerne i det uendelige univers.

Miriam Nielsen kombinerer elementer af naturmotiver med interiører i hendes seneste fotografiske collager. Ved at fragmentere og sammenlægge motiverne digitalt skaber hun surreelle motiver, der således forvrænger de oprindelige optagelser af sted, detaljer, atmosfære og rum. I collagerne opsamles fragmenterne i et nyt helstøbt motiv, der betoner en særegen gennemsigtig og alligevel uigennemtrængelig fladhed. Det fotografiske samspil mellem rum, overflader, lys og skygge får nyt liv, og minder os måske om, hvordan vores opfattelse af verden ofte konstrueres og rekonstrueres påny.

(Plakat af Sara Laub)

Tak til Rammehåndværk v. Christian Brock

KK_BYVAABEN_CMYK_02A.eps

Statens_Kunstraad_LOGO-1WEB

KONTUR

5/ 6 – 4/7  2015

The exhibition is part of Copenhagen Photo Festival

New works by Ditte Knus Tønnesen, Sara Laub, Myne Søe-Pedersen and Miriam Nielsen.

The exhibition KONTUR shows new works by four artists who each explore the edges of what may defined as photography. Covering the walls and the window glass in a photographic installation integrating the entire gallery space, the exhibition takes us through an investigation of light, darkness, reflections and surface textures resulting in a varied lightscape of photographic and graphic expressions. The exhibition presents alternative artistic suggestions to definitions of contemporary photography.

Ditte Knus Tønnesen takes her recent studies of the cultural landscape further in a site specific installation exploring how analog photography can interact with space. In the days before the opening of the show she will turn the whole room into a darkroom for many hours, and using liquid photographic emulsion she will project and develop a photograph directly onto the window glass.  Thus the photograph will be visible from the inside as well as outside the gallery. With this process she creates a physical trace of a moment in time; at once a trace of the process of the creation of the motif in the room, and of the moment when the photograph was taken.

Sara Laub exhibits a work that explores the creation of a motif. Taking her a starting point in “non-images” such as a picture of modelling clay or a thin drawn line – the type of photographic images that are normally discarded because of the lack of a clear motif – she uses digital effects to create a new motif. By repeating the effects and alterations again and again she plays with making an image grow out of the original “non-image”.  The image has been printed on silvery foil, which enhances the illusory quality of the work.

Myne Søe-Pedersen is fascinated by mirrors as a phenomenon, their symbolic meanings and how they relate to the process of photography. In her new series Scanned Mirrors, she meticulously investigates how mirrors and light interact unexpectedly, not by using a camera – but by using a scanner. The interplay of light and reflection, surface and projections reveals hidden worlds, like micro bacterial culture dishes, seascapes or maybe dark starry skies, yet the one thing the mirrors do not show, is our reflection.

Miriam Nielsen superimposes images and combine natural elements with interiors in her photographic collage series. By layering the images, reversing light and dark and warping the colours, she plays with the structures and the surfaces of the motifs removing them from their origin. In this way the spacial perspective of the photograph becomes distorted, and a flatness that somehow paradoxically emphasises the structure and texture in the work appears, resulting in images that may remind us how our perception of the world is often constructed and reconstructed anew.

(Poster by Sara Laub)

Thank you to Rammehåndværk v. Christian Brock