Yazan Khalili – No One Saw the Colours, at Gl Strand, Photo by David Stjernholm

 Yazan Khalili. No One Saw the Colours
Kunstforeningen GL STRAND
3. februar – 11. marts 2018

Kunstforeningen GL STRAND åbner den 3. februar en udstilling af den unge palæstinensiske kunstner Yazan Khalili, der indtager ovenlysgalleriet på 3. sal. Yazan Khalili modtog i 2015 EXTRACT prisen for sit bidrag til udstillingen EXTRACT – YOUNG ART PRIZE. Med anerkendelsen fulgte et rejselegat på 50.000 kr. og en soloudstilling i Kunstforeningen GL STRAND. Yazan Khalilis udstilling No One Saw the Colours præsenterer nye fotografier og videoværker, der udlægger de absurde strukturelle systemer, som vores verden er indrettet med.

Som kunstner forholder Yazan Khalili sig både poetisk og kritisk til den umiddelbare virkelighed. Han er særligt optaget af internettets stadigt mere indflydelsesrige visuelle kultur. Men generelt er det, som afspejler sig i hans værker, i høj grad hans oplevelser som palæstinenser bosiddende i Ramallah i det israelsk-besatte område på Vestbredden. Konsekvenserne af de politiske, sociale og økonomiske begrænsninger, som Khalili og hans landsmænd har været underlagt i en lang årrække, er en konstant inspirationskilde for hans arbejde. De symbolske forankringer af den israelsk-palæstinensiske konflikt i landskabet omkring hjembyen Ramallah, i områdets bygningskultur, overvågningsteknologien eller andre politiserede forhold danner bagtæppe for Khalilis undersøgelser i både fotografi og video. Værkerne henviser ofte til det, der ikke er til stede, til det der mangler eller det der er fjernet – og herigennem giver Khalili plads for at udtrykke den problematiske virkelighed som ’et negativt rum’. Hvor det kan synes lige for at opfatte forholdene i Palæstina som ekstreme, så er de imidlertid ikke, ifølge Khalili, særlige for det palæstinensiske folk, men udbredte betingelser mange steder i verden i dag.

 

Yazan Khalili – No One Saw the Colours, at Gl Strand, Photo by David Stjernholm