MODIFICEREDE SANDHEDER

med Skulptør KRISTIAN DAHLGAARD, fotograf PER MORTEN ABRAHAMSEN & maler ANDERS MOSEHOLM.
Roskilde Kunstforening
Stændertorvet 3C

Udstillingsperiode 29.sep -28. okt.

Fernisering lørdag den 29/9 kl 12-14
Åbningstale ved historiker, tidl. chefredaktør BO LIDEGAARD

Selvom de tre kunstnere har næsten samme alder, tilhører de kunstnerisk set ikke samme generation. Der er indlysende forskelle mellem Dahlgaards skulpturer, Abrahamsens fotografier og Moseholms malerier.  Alligevel mødes de tre kunstnere i en udstilling inspireret af

manipulerede virkeligheder og modificerede sandheder.

Per Morten Abrahamsen
I billedserien “Monkey“ følger vi et menneske iklædt en abemaske i forskellige situationer. Der er tilsyneladende en narrativ fortælling, men den afkodes ikke helt klart for beskueren, og skal nærmere forstås som fragmenterede nedslag i en absurd virkelighed. Der opstår en identifikation med den maskerede person, som er interessant- og som taler om de forskellige niveauer i ethvert socialt samfund, og hvorledes man som menneske indgår og agerer i dette hierarki.

I identifikationen mærker man svagheden, styrken, skylden, ligegyldigheden, galskaben og måske mest af alt ensomheden i en virkelighed, der er svær at indgå i.

I billederne hviler en stærk alvor – iklædt et vist humoristisk greb.

 

Kristian Dahlgaard
Kristian kalder sin skulptur på udstillingen ’Roots’n fruits.’  Han beskriver værket som et stykke grundforskning i det skulpturelle grænseland.
(Billedet af Kristians skulptur er venligst udlånt af kunstneren og Galleri Asbæk).

Der er tale om et nyt værk i bronze.

Skulpturen tager sit formmæssige udgangspunkt i spændingsfeltet mellem krystallinske og organiske former, med noter af celledeling / tentakler / rødder / spirer / frugter / rodfrugter / kaos og symmetri.

Beklædningsmode er en kontinuerlig stræben efter at finde nye veje at tænke beklædning på. Men tøjmoden er altid styret af en overordnet grundfaktor, nemlig den menneskelige krop.

På samme måde er skulpturen altid styret af faktorer som  masse og form.
Opgaven lyder: Du har 3 dimensioner og tyngdeloven. Hvor langt kan du nå?

 

Anders Moseholm
Anders Moseholm’s malerier er inspireret af 2 hændelser i 50’erne: den vel nok største demonstration i Danmark nogensinde på Christiansborg Slotsplads i 1956, og en mere personlig erfaring –  nemlig hans fars indsats i forbindelse med branden på Haderslev Dam i 1959. 50’erne er et årti, som A.M.  ikke selv har levet i, men kun lige nåede at blive født i. Et årti, som tilsyneladende var kendetegnet af autoritetstro og en mere enkel forståelse af godt og ondt. I dag synes værdier individuelle og relative, mens sandheder og holdninger kan googles efter behov. Som kunstnerisk projekt åbner de historiske billeder og tekster fra en tid, man ikke selv har oplevet, for noget midt i mellem: subjektiv fortolkning og fantasi uafhængigt af det faktuelle.

Moseholm fortæller om den særlige personlige historie, der ligger til grund for nogle af billederne:

’Jeg blev for alvor inspireret til at se nærmere på 50erne, da jeg sad i lægens venteværelse, og tilfældigvis læste om de største katastrofer i Danmark. Jeg blev optaget af de intense fotos fra branden på Haderslev dam – og pludselig syntes min fars skikkelse at tone frem i et foto. Ligheden var slående. Min far var inde ved

civilforsvaret netop i Haderslev i 1959. Han var 23 år på det tidspunkt. På fotoet bærer han på noget, der ligner en druknet sammen med to andre. Katastrofen skete knap en måned før han skulle være far, flytte i hus og begynde på sit første job som lærer i folkeskolen – alt sammen skelsættende begivenheder, hvorved man indtræder i voksenlivets alvor. Vi er før ungdomsoprøret, hvor en mand ikke piver. Det synes som om den eneste ‘acceptable’ måde, idealmanden på den tid kunne håndtere mørke følelser på, var ved at blive vred og slå eller putte ’det’ ned i maven. Min far var med til at slæbe de 57 døde op (36 overlevede). Man måtte yde sit, når det gjaldt. Efterfølgende var der ingen krise-psykologer eller lignende. Han tog bare hjem til min mor og sagde: ‘Jeg har oplevet noget forfærdeligt, og det her taler vi aldrig om’. Det gjorde de – eller vi – heller ikke. Og han var som far hele sit liv en meget lukket mand. Min mor fik gennem nyhederne at vide, hvad der egentlig var sket. Hun fortalte mig senere, at han vist havde været med til at rydde op efter et skib, der var brændt i Haderslev. Min far nævnte det aldrig med et ord’