SONY DSC

The Cat Lab -Peter Lind

“Det er nemmere at sige, hvad Peter Lind ikke er, end hvad han er, og det samme gælder

for hans arbejde. Noget som Lind i hvert fald ikke er, er fotograf, selvom fotografier er

hans vigtigste arbejdsmateriale og de er taget af ham selv… Den mest præcise

beskrivelse af ham er en kunstner, der iscenesætter fotografiske billeder.”

 

Fra 27. maj -2. juli præsenterer Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel den første store

soloudstilling me d Pe te r Lind i Købe nhavn i 20 år.

Udstillingen The Cat Lab

består af fotografier taget i perioden 1976 til 2016, hvoraf kun tre har været vist tidligere, dog aldrig i Danmark.

Fotografierne er dokumentariske, men bør ikke forveksles med fotojournalistik

”Det er vigtigt for Lind, at hans fotografier ser ud som fotografier og slutter sig til alle de andre fotografier, der findes omkring i verden…”

I udstillingen indgår fotografiernefra Linds arkivi en montage, hvor billederne kommenterer, dementerer og ignorerer hinanden, og hvor det ene billede følger det andet som i en film -overblik følger detaljer.

Montagen er bygget op som en vandring fra rum til rum i Museumsbygningen, hvor

billederne tager over og får deres eget liv.

Udstillingen består af flere parallelle forløb, eller udstillinger i udstillingen: landskabsbilleder, totalbilleder eller overbliksbilleder af scener fra samtiden vises parallelt med fotografier, der beskæftiger sig med proces; proces i fotografi, udstillinger, refleksione r og det at se og sammensætte fotografier.

Udstillingens titel, The Cat Lab, refererer til en serie fotografier, hvor der på det ene ses

en kat, der ligger og sover inde i en printer, samtidig med der udskrives et fotografi fra samme serie på en anden printer. Men også til Peter Linds projekt Rabbit Lab fra 1994.

Sidst, men ikke mindst er ’Lab’ det engelske udtryk for et mørkekammer.

Linds holdning over for fotografiet skifter mellem accept og modstand. ”Fotografi er et

forførerisk medium”, siger han, ”og den første, der bliver forført, er den, der tager billedet.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

*Citaterne stammer fra artiklen

Reverse Engineering the Archive

af Peter Alexander van der Meijden

i Katalog vol. 27, no. 1, 2016.

 

The Cat Lab -Peter Lind

27. maj – 2. juli 2016,

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel,

Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø. Ons

.

Kontakt

Banja Rathnov

+45 30110132 /

info@banjarathnov.com

www.banjarathnov.com